Bispedømmerådsvalget 2011

Her er resultatet av valget til medlemmer av bispedømmerådene/Kirkemøtet 2012-2015. Medlemmene av de elleve bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet i Den norske kirke.

Nå er Kirkevalget 2011 avsluttet. 55 av lekfolks-delegatene til bispedømmerådene ble direkte valgt av kirkens medlemmer ved Kirkevalget 11. og 12. september. 6. desember forelå resultatet av den indirekte valgomgangen der medlemmene av menighetsrådene i seks bispedømmer har valgt 22 lekfolk til. Kirkelig ansatte har i tillegg valgt sine representanter til bispedømmeråd og Kirkemøte, som til sammen består av 116 medlemmer.

Alders- og kjønnssammensetningen blant de 115 medlemmene av Kirkemøtet som nå er valgt (leder for Samisk kirkeråd velges på Kirkemøtet):

 • 58 menn og 57 kvinner.
 • Gjennomsnittsalderen er 48,6 år.
 • Blant medlemmene er det 19 representanter under 30 år. 
 • Alle bispedømmerådene har representanter under 30 år.
 • 40 av de 77 lekfolkrepresentanterne er gjenvalgt som medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet.
  Kjønnsfordelingen blant disse 77 er 56 prosent kvinner - 44 prosent menn.
 • Aldersfordelingen er slik:
  18-29 år - 16,5 %
  30-39 år - 7,0 %
  40-49 år - 20,0 %
  50-59 år - 29,6 %
  60-69 år - 26,1 %
  70+ år - 0,9 %

Direkte og indirekte valg
De sju leke representantene i hvert av bispedømmerådene er valgt enten ved rent direkte valg, slik at alle velges av bispedømmets stemmeberettigede medlemmer, eller ved kombinasjon av direkte og indirekte valg. Prester i offentlig prestestilling i bispedømmet har valgt sin representant til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Det samme har leke kirkelig tilsatte gjort når det gjelder deres representant i bispedømmeråd og Kirkemøtet. Den indirekte valgomgangen ble avsluttet 30. november.

Det har vært direktevalg av alle syv lekfolkrepresentantene i disse fem bispedømmene: Oslo, Hamar, Stavanger, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland.
I disse fire bispedømmene ble fire av lekfolkrepresentantene valgt ved indirekte valg: Agder og Telemark, Tunsberg, Bjørgvin og Møre.
I disse to bispedømmene ble tre av lekfolkrepresentantene valgt ved indirekte valg: Borg og Nidaros.

De nye bispedømmerådene skal fungere i fire år - fra 1. januar 2012  til 31. desember 2015.

Bispedømmerådene består av:
- biskopen
- en prest valgt av prestene i bispedømmet
- en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet og sju andre lekfolkrepresentanter.
I de tre nordligste bispedømmerådene skal det også velges
- en nordsamisk representant i Nord-Hålogaland bispedømmeråd,
- en lulesamisk representant i Sør-Hålogaland bispedømmeråd
- og en sørsamisk representant i Nidaros bispedømmeråd.
En representant fra døvemenighetene velges dessuten til Oslo bispedømmeråd.


Her er medlemmene av bispedømmerådene, og dermed av Kirkemøtet, 2012-2015

Oslo bispedømmeråd
Fredrik Arstad, student, Klemetsrud
Marius Berge Eide, student, Frogner
Kristin Gunleiksrud, rådgiver, Asker
Karin-Elin Berg, seniorrådgiver, Markus   
Harald Hegstad, professor, Mortensrud
Knut  Lundby, professor, Haslum
Aud Kvalbein, varaordfører, Nordstrand
Prest: Anne Berit Løvstad Evang, kapellan, Rødtvedt
Lek kirkelig tilsatt: Elin Oveland, trosopplæringsleder, Østenstad
Døvekirken: Knut Rune Saltnes
Biskop: Ole Chr. M. Kvarme

Borg bispedømmeråd
Anne Brun Andersen, lærer/rådgiver, Kråkerøy
Frøydis Ingjerdingen, student, Hurdal
Andreas Henriksen Aarflot, student, Ås
Jofrid Trandem Myhre, seksjonssjef/seniorskattejurist, Jeløy
Erling Birkedal, forsker, Nittedal
Bjørn Solberg, rektor, Mysen
Anne Gangnes Kleiven, adjunkt, Rømskog
Prest: Arne-Leon Risholm, sokneprest, Greåker
Lek kirkelig tilsatt: Jan-Erik Sundby, kirkeverge, Sarpsborg
Biskop: Atle Sommerfeldt

Hamar bispedømmeråd
Ingrun Jule, avdelingsleder, Elverum
Sigmund Rye Berg, pensjonist, Stange
Anne-Lise Brenna Ording, aktivitør, Vinger
Reidar Åsgård, ordfører, Søre Elvdal
Eleanor Brenna, student/miljøterapeut, Brøttum
Toril Kristiansen, barnehagestyrer, Vardal
Roald Braathen, pensjonist, Brandbu
Prest: Ole Kristian Bonden, sokneprest, Elverum
Lek kirkelig tilsatt: Dag Landmark, kirkeverge, Gjøvik
Biskop: Solveig Fiske

Tunsberg bispedømmeråd
Harald Askeland, professor, Torød
Ingjerd Sørhaug Bratsberg, adjunkt/sykepleier, Sande
Hilde-Solveig Trogstad Johnsen, student, Lier
Ingvild Kaslegard, lærer/gestaltterapeut, Ål
Merethe Kjønnø Dahl, veileder, Horten
Kjell Rune Wirgenes, konst. seksjonsleder, Nanset
Ingjerd Breian Hedberg, selvst. næringsdrivende, Sem
Prest: Sølvi Kristin Lewin, sokneprest, Ramnes
Lek kirkelig tilsatt: Kjellfred Dekko, kirkeverge, Ål
Biskop: Laila Riksaasen Dahl

Agder og Telemark bispedømmeråd
Øivind Benestad, informasjonskonsulent, Vågsbygd
Jan Olav Olsen, rektor, Gjerstad
Kjetil Drangsholt, lege, Domkirken
Torstein Nordal, student, Nissedal
Karen Junker, utdanningsdirektør, Barbu
Bergit Haugland, høyskolelektor, Kragerø
Martin Jakobsen, student, Oddernes
Prest: Berit Bjørnerud, sokneprest, Sauherad og Nes
Lek kirkelig tilsatt: Geir Ivar Bjerkestrand, organist, Froland
Biskop: Olav Skjevesland

Stavanger bispedømmeråd
Svein Arne Lindø, omsorgssjef, Riska
Marie Klakegg Grastveit, økonomitrainee, Frøyland og Orstad
Liv Hjørdis Glette, adjunkt, Vår Frelsers (Haugesund)
Leif Christian Andersen, sjukepleiar, Bekkefaret
Silje Arnevik Barkved, teologistudent, Lura
Tor Soppeland, bonde, Årdal
Gyrid Espeland, seksjonssjef, Eigerøy
Prest: Berit Magnhild Espeseth, sokneprest, Sørnes
Lek kirkelig tilsatt: Terje Fjeldheim, kirkeverge, Tysvær
Biskop: Erling J. Pettersen

Bjørgvin bispedømmeråd
Cathrine Halstensen, einingsleiar, Bergen domkirke
Egil Morland, førstelektor høgskule, Fjell
Nils Dagestad, gardbrukar/pensjonist, Voss
Inger Helene Thingvold Nordeide, utviklingsleiar, Førde
Julie-Ane Ødegaard, stipendiat, Løvstakksiden
Berit Nøst Dale, høgskulelektor, Meland
Kari Synnøve Muri, fysioterapeut/folkehelsekoordinator, Olden
Prest: Ivar Braut, sokneprest, Birkeland
Lek kirkelig tilsatt: Tone Synnøve Øygard Steinkopf, kantor, Vaksdal
Biskop: Halvor Nordhaug

Møre bispedømmeråd
Modulf Aukan, bonde, Tustna
Målfrid Synnøve Isene, student, Volda
May Lisbeth Hovlid Aurdal, misjonskonsulent, Sykkylven
Eldar Husøy, lærer, Ulstein
Ann-Kristin Sørvik, kirketjener/selvst. næringsdrivende, Bremsnes
Hilde Bergfjord Brunvoll, lærer/kunstner, Bolsøy
Mariann Hermann Brekken, student, Myrbostad
Prest: Per Eilert Orten, sokneprest, Aure
Lek kirkelig tilsatt: Kari Vatne, menighetspedagog, Spjelkavik
Biskop: Ingeborg Midttømme

Nidaros bispedømmeråd
Ola Torgeir Lånke, pensjonist, Rennebu
Solveig Kopperstad Bratseth, seniorrådgiver, Tempe
Trude Holm, gruppeleder fylkestinget, Stiklestad
Grete Folden, gårdbruker/daglig leder, Beitstad
Agnes Sofie Gjeset, ettåring Sjømannskirken, Fosnes
Gabriel Eikli, førstekonsulent, Orkdal
Gunnar Winther, enhetsleder, Steinkjer
Prest: Kjartan Bergslid, sokneprest, Sør-Innherad
Lek kirkelig tilsatt: Helge Nilsen, kirkeverge, Åfjord
Samisk representant: Nils Enar Bertil Jønsson
Biskop: Tor Singsaas
Bispemøtets preses: Helga Haugland Byfuglien

Sør-Hålogaland bispedømmeråd
Einar Bovim, høgskolelektor, Narvik
Dag Jostein Fjærvoll, pensjonist, Hadsel
Mari Haave Dvergsdal, student, Bodin
Reimar Brun, rektor, Øksnes
Tanja Nyjordet, veileder, Nord-Rana
Marit Hermstad, avdelingssjef, Sandnessjøen
Trude Stensvik Kaspersen, regnskapsfører, Henningsvær
Prest: Kristine Sandmæl, sokneprest, Vågan
Lek kirkelig tilsatt: Arne Tveit, kirkeverge, Vestvågøy
Samisk representant: Mareno Mikkelsen
Biskop: Tor B. Jørgensen

Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Gunnhild Marie Andreassen, personalleder, Kvaløy
Hans Ove Samuelsen, rektor, Lyngen
Nils Mathis N. Eira, bussjåfør/-eier, Kautokeino
Geir Ludvigsen, universitetslektor, Tromsø Domkirke
Mette-Marit Sørem Granerud, lektor, Alta
Anne Marie Bakken, høgskolelektor, Kvæfjord
Jarle-Wilfred Andreassen, avdelingsleder, Nesseby
Prest: Sigurd Skollevoll, prost, Senja
Lek kirkelig tilsatt: Oddhild Klevberg, kateket, Alta
Samisk representant: Liv Eli Holmestrand
Biskop: Per Oskar Kjølaas